Plan- og bygningslova frå 1967 seier at det er byggjeforbod innanfor hundremetersbeltet i strandsona. Gorm Kallestad / NTB / NPK
Plan- og bygningslova frå 1967 seier at det er byggjeforbod innanfor hundremetersbeltet i strandsona. Gorm Kallestad / NTB / NPK

Statleg rettleiar for strandsona snart klar