Lars Dalen brukte ti år på å realisere bustadfeltet sitt, og han er kritisk til byråkratiet. 
Arkivfoto
Lars Dalen. Arkivfoto

Takkar av etter 30 år med utvikling