Saman med ektemannen har Marit Taraldsøy drive Taraldsøy Taxi sidan 1983. Då overtok dei etter svigerfaren som starta opp i 1936. Snart kan den 85 år gamle bedrifta få kroken på døra, når sjuketransporten går over til Haugaland Taxi.
Marit Taraldsøy får køyra sjuketransport tre månadar lengre enn ho først hadde trudd. I utgangspunktet går kontrakten dei har med Sykehusinnkjøp ut på måndag. No blir det 1. juni. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn
Skånevik Helselag set søkjelyset på behovet for lokal transportør i bygda. Før dei tapte eit anbod stod Marit Taraldsøy og Taraldsøy Taxi Transport for dette. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Er det slik me skal ha det?