Westcon-konsernet har aldri hatt eit så stort overskot før, og morselskapet Westcon Group AS kom ut med 501,8 millionar kroner før skatt i 2021, og 493 etter skatt. Pengane kjem frå salet av Westcon Power & Automation, medan konsernet gjekk med underskot i drifta. Boreskipet «Deep Value Driller». Foto: Jon Edvardsen
Westcon-konsernet har aldri hatt eit så stort overskot før, og morselskapet Westcon Group AS kom ut med 501,8 millionar kroner før skatt i 2021, og 493 etter skatt. Pengane kjem frå salet av Westcon Power & Automation, medan konsernet gjekk med underskot i drifta. Boreskipet «Deep Value Driller». Foto: Jon Edvardsen

Halv milliard ekstra på bok