Omtrent slik blir baksida på Skakke sjåande ut når oppgraderinga av skakkeplassen er ferdig til neste år. 
Illustrasjon: Arkitektane Pir2 og Local

Skakkeplassen får ansiktsløft