Ei sørpe av lakselus er årsaka til at det er nedgang i tilbakevandring i Etneelva fjerde året på rad, meiner Vidar Børretzen, leiar av det lokale fagrådet.
Vidar børretzen er valt som leiar i Etnesjøen Grendalag. Arkivfoto

Ny leiar i grendelag