Turistane er hyppig framme med kamera, når dei nærmar seg Langfoss i Åkrafjorden. Zoë Longstaff (t.v.), Jane Selwyn, Lindsey Lunch syt for at dei har fotominne frå turen. 
Foto: Anita Haugland
Turistane er hyppig framme med kamera, når dei nærmar seg Langfoss i Åkrafjorden. Zoë Longstaff (t.v.), Jane Selwyn, Lindsey Lunch syt for at dei har fotominne frå turen. Foto: Anita Haugland

«Alle» vil oppleve fjorden ute på dekk