Far og son, Reidar og Even Rødne, frå Etne skyttarlag gjer sakene bra  under Landsskyttarstemnet i Bodø. 
Foto: Sandeid Eide Aase
Far og son, Reidar og Even Rødne, frå Etne skyttarlag gjer sakene bra under Landsskyttarstemnet i Bodø. Foto: Sandeid Eide Aase

Far og son i finale