Sjåføren kryssa dei doble sperrelinene då han tok ein u-sving i eit forsøk på sleppe unna fartsbot etter å ha blitt målt til 100 kilometer i 80-sona i Rullestadtunnelen.
FOTO: GOOGLE STREET VIEW
Rullestadtunnelen på E134 er ein vanleg stad for UP å ha fartskontrollar.
FOTO: GOOGLE STREET VIEW
Rullestadtunnelen på E134. FOTO: GOOGLE STREET VIEW

Mange fekk bot