Foreldra Mariana Saravia og Charlotte Gjerdevik er saman med rektor Nina Iren Husevåg blant medlemmene i ei arbeidsgruppe som vil skape eit betre nærmiljø ved Skjold skule. No møter dei motbør på grunn av endra retningslinjer for tippemidlar, og ber bedrifter og skjoldabuar om økonomisk bidrag for å kunne gjennomføre tiltak. 
Foto: Jon Edvardsen
Foreldra Mariana Saravia og Charlotte Gjerdevik er saman med rektor Nina Iren Husevåg blant medlemmene i ei arbeidsgruppe som vil skape eit betre nærmiljø ved Skjold skule. No møter dei motbør på grunn av endra retningslinjer for tippemidlar, og ber bedrifter og skjoldabuar om økonomisk bidrag for å kunne gjennomføre tiltak. Foto: Jon Edvardsen

Treng midlar til trivsel på asfalten