Anne Kverneland Bogsnes,
direktør for NAV Vestland og 
Håvard Lægreid,
leiar for NAV region Sunnhordland med bodskap for å få fleire involvert i arbeidslivet.
Anne Kverneland Bogsnes, direktør for NAV Vestland. Arkivfoto: NAV

Låg arbeidsløyse