Ølen næringspark har ingen tomter igjen før ei einaste bedrift har etablert seg på det 92 dekar store området, og selskapet må svare at dei er utselde. Styreleiar Siv Bente Stople Østbø (til høgre) oppfordra formannskapet til å vere rask på labben og skaffe fleire tomter. Delar av formannskapet frå venstre Modolf Haraldseid (H), Wenche Sandbekken Lillemo (Ap), Gustav Fosse )KrF), Mats Årvik (Frp), Toralv Tveit (tomteeigar og entreprenør), ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) og kommunalsjef Anne Sofie Sandvik. 
Foto: Jon Edvardsen
Ølen næringspark har ingen tomter igjen før ei einaste bedrift har etablert seg på det 92 dekar store området, og selskapet må svare at dei er utselde. Styreleiar Siv Bente Stople Østbø (til høgre) oppfordra formannskapet til å vere rask på labben og skaffe fleire tomter. Delar av formannskapet frå venstre Modolf Haraldseid (H), Wenche Sandbekken Lillemo (Ap), Gustav Fosse )KrF), Mats Årvik (Frp), Toralv Tveit (tomteeigar og entreprenør), ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) og kommunalsjef Anne Sofie Sandvik. Foto: Jon Edvardsen

Alt utselt, nytt næringsområde aktuelt

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!