Fleirtalet i Skjold vil køyre bil gjennom Skjoldavik og Norconsult har fått oppdraget med å lage ein plan for tiltak som kan gjere strekninga meir trafikksikker i ein sameksistens mellom parkerte bilar, bilar i fart, syklande og gåande på ein smal kommunal veg. 
Foto: Jon Edvardsen
Trafikken gjennom Skjoldavik har vore eit tema gjennom tiår. Men inga langsiktig løysing er vedtatt.

Skjoldavik først på lista

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!