Med fleire eldre i framtida kan det bli behov for auka kapasitet ved omsorgssentra.
Illustrasjonsfoto
Med fleire eldre i framtida kan det bli behov for auka kapasitet ved omsorgssentra. Illustrasjonsfoto

SSB-framskriving: Det blir stadig fleire eldre