Med fleire eldre i framtida kan det bli behov for auka kapasitet ved omsorgssentra.
Illustrasjonsfoto
Med fleire eldre i framtida kan det bli behov for auka kapasitet ved omsorgssentra. Illustrasjonsfoto

SSB-framskriving: Det blir stadig fleire eldre

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!