Frivillige og grunneigarar i gang med å leggje ut gytegrus i Åsmelva i fjor. Nå kjem resultatet i form av gode fangsttal.
Foto: Privat
Frivillige og grunneigarar i gang med å leggje ut gytegrus i Åsmelva i fjor. Nå kjem resultatet i form av gode fangsttal. Foto: Privat

Betring i laksefisket