Det har vore mange og store mobiliseringar for å unngå bygging inngrep i Stypeheiane i Etnefjellet. Men NVE går for Statnett sin søknad om å bygga den 420 kV store kraftleidninga i luftspenn.
Arkivfoto: Anita Haugland
Det har vore mange og store mobiliseringar for å unngå bygging inngrep i Stypeheiane i Etnefjellet. Men NVE går for Statnett sin søknad om å bygga den 420 kV store kraftleidninga i luftspenn. Arkivfoto: Anita Haugland

Omstridd kraftline på høyring