Av kvinnene som fylte 30 år i 2022 var det 54 prosent som ikkje hadde fått barn. For ti år sidan var tilsvarande andel 42 prosent. Foto: Frank May / NTB / NPK
Av kvinnene som fylte 30 år i 2022 var det 54 prosent som ikkje hadde fått barn. For ti år sidan var tilsvarande andel 42 prosent. Foto: Frank May / NTB / NPK

Rekordlåg fruktbarheit i Noreg