Modolf Haraldseid og Høgre er valvinnaren i Vindafjord og er det nest støre aprteiet etter Sp. Foto: Jon Edvardsen
Modolf Haraldseid (H) høyrde mange ord og velvilje, men lite realpolitikk i debatten i kommunestyret.
Modolf Haraldseid (H) kan bli ordførar i Vindafjord. Arkivfoto

Vil ha gratis SFO