Skakke har sidan oppstarten i 2012 fått nesten halvannan million kroner i gåve frå ungdomslaget Fram. Seinast i førre veke fekk dagleg leiar Gøril Eidhammer (t.v.) overlevert 405.000 kroner frå laget, representert av Elen Merethe Hetleflåt Ramsvik, Kristin Hagland og Beate Hetleflåt. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Skakke har sidan oppstarten i 2012 fått nesten halvannan million kroner i gåve frå ungdomslaget Fram. Seinast i førre veke fekk dagleg leiar Gøril Eidhammer (t.v.) overlevert 405.000 kroner frå laget, representert av Elen Merethe Hetleflåt Ramsvik, Kristin Hagland og Beate Hetleflåt. Foto: Grethe Hopland Ravn

Gir stor pengesum