Skakke-saka

Filippo Ballarin er kommunedirektør i Etne.
ARKIVFOTO

Positiv til nytt Skakke-forslag

Abonnement
Skakkesenteret i Etne.
Akrivfoto

Skakke blir truleg redda av bankstifting

Abonnement
Måndag skulle styret i Skakke SA ta endeleg stilling til framtidig modell. No er møtet utsett til veke 21.
Arkivfoto

Siste: Skakke-årsmøtet er utsett

Abonnement
Mørke skyar truar drifta til Skakke SA. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN

Beste løysinga for Skakke og Etne? 

Måndag skulle styret i Skakke SA ta endeleg stilling til framtidig modell. No er møtet utsett til veke 21.
Arkivfoto

Venstre mener at UL Fram sitt Skakke-forslag er det beste

Måndag skulle styret i Skakke SA ta endeleg stilling til framtidig modell. No er møtet utsett til veke 21.
Arkivfoto

Døra på gløtt for nytt Skakke-alternativ

Abonnement
Skal kommune overta alt, eller kanskje berre kjøpe ut idrettshallen i Skakke? Det er eit av alternativa som er fremja for å redde økonomien til stortstova.
ARKIVFOTO
Storstova si framtid:

Tre ulike forslag til Skakke-løysing

Abonnement
Andreas Grumheden (t.v.)  la fram endringsforslag i Skakke-saka på vegner av fem parti i formannskapet. Her fekk han fleirtal over kommunedirektør Filippo Ballarin sitt forslag om å overta bygget. Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim banka gjennom forslaget. 
Foto: Grethe Hopand Ravn

Ikkje løysing for Skakke – heilt enno

Abonnement
For å berge drifta ved kulturs- og idrettssenteret Skakke føreslår rådmannen føreslår å mellom anna garantere for 30,7 millionar kroner.

Slik vil kommunedirektøren redde Skakke

Abonnement
Gøril Eidhammer og Jon Oddvin Moe er dagleg leiar og styreleiar i Skakke. No er dei i dialog med Etne kommune for å få hjelp til å handtera lånet Skakke har på 30 millionar kroner. Dei høge rentekostnadane gjer at det ikkje går rundt økonomisk for storstova. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Skakke treng hjelp til renteutgiftene

Abonnement
Skakke har sidan oppstarten i 2012 fått nesten halvannan million kroner i gåve frå ungdomslaget Fram. Seinast i førre veke fekk dagleg leiar Gøril Eidhammer (t.v.) overlevert 405.000 kroner frå laget, representert av Elen Merethe Hetleflåt Ramsvik, Kristin Hagland og Beate Hetleflåt. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Gir stor pengesum

Abonnement
I tillegg til nytt storkjøkken skal Skakke-fasaden få eit løft. Slik ser arkitekten for seg den nye store terassen utanfor storsalen på Skakkesenteret.
ILLUSTRASJON: BREKKE HELGELAND BREKKE

Planlegg stort Skakke-løft

Abonnement
I dette innlegget tar ordførar Siri Klokker for seg den lange og vanskelege prosessen med å redda Skakkesenteret i den økonomisk utfordrande situasjonen.
Ope forum

Grunnlaget lagt for godt samarbeid

For å berge drifta ved kulturs- og idrettssenteret Skakke føreslår rådmannen føreslår å mellom anna garantere for 30,7 millionar kroner.

Slik skal Skakke unngå konkurs

Abonnement
Skakkesenteret sin skjebne er framleis uklar, men drifta ut dette året er sikra.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Pusterom for Skakke

Abonnement