Havvindindustrien vil kunne skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger. Bildet er fra Utsira. FOTO: Å ENERGI/ØKLAND FOTO
Havvindindustrien vil kunne skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger. Bildet er fra Utsira. FOTO: Å ENERGI/ØKLAND FOTO

Nytt selskap satsar stort på Utsira Nord