Plastemballasjen me brukar i stadig større mengder, er eit stort problem som er dyrt å handtere. Kommunar og næringsliv er djupt ueinige om kven som skal ta rekninga. 
Foto: Ingeborg Eliassen
Plastemballasjen me brukar i stadig større mengder, er eit stort problem som er dyrt å handtere. Kommunar og næringsliv er djupt ueinige om kven som skal ta rekninga. Foto: Ingeborg Eliassen

Plasten du kastar, er produsenten sitt ansvar. Men du får rekninga