Åse Jorunn Blikra stiller villig opp når sauene skal på fjellbeite.
Foto: Privat
Åse Jorunn Blikra stiller villig opp når sauene skal på fjellbeite. Foto: Privat

Trivst på fjellet