Terje Halleland (Frp) vil arbeide for at Seljestad-Røldal kjem inn på statsbudsjettet for 2023. I så falle må det vere eit prioritert prosjekt for SV. Arkivfoto
Terje Halleland (Frp) fryktar at NRK Vestland bidreg til at E134 blir gløymd. Arkivfoto

Bompenger

I juni fikk vi en sak til hastebehandling på Stortinget om forlengelse av bompengene i Haugalandspakken. I et leserbrev skriver Lisa Marie Klungland at hun finner det uforståelig hvordan noen kan være imot en slik forlengelse.

Det er sikkert vanskelig å forstå i Senterpartiet som generelt heier på bompenger og økte skatter og avgifter. For Fremskrittspartiet sin del er vi motstandere av veifinansiering gjennom bompenger og har mange grunner for å være det. Akkurat i denne saken inngikk politikerne en avtale med innbyggerne på Haugalandet at bompengene skulle vare i 15 år. Bare det burde være grunn god nok. Forlengelse av pakken er begrunnet med at den skal fungere videre til neste bompengepakke er klar til å innføres. Det betyr at planen for Haugalandet er at det innføres bompenger til evig tid.

At en representant for Senterpartiet finner motstand mot dette uforståelig, forteller mye om et parti som i regjering har stanset alle nye vegprosjekter fordi prisstigningen har gjort prisene for høye for regjeringen, men altså ikke for innbyggerne på Haugalandet.

Fungerer virkelig bompenger så bra, som Klungland skryter av? Har vi fått bedre veier? Tanken var god da bompenger ble innført, da disse skulle komme i tillegg til statlige midler. Det som skjer i dag er at bompengene erstatter statlige midler, og denne finansieringsordningen har gitt Norge Europas dårligste veier.

Det er mye som må gjøres og som burde vært gjort for lenge siden på E134 og veien mellom Ølen og Etne, men utbedringer holder ikke på sikt. Med Rogfast og Hordfast får vi en trafikkvekst på E134 hvor ny vei er eneste tilfredsstillende løsning. Derfor har vi ingen tid å miste.

Nå er det ikke jernbane på Østlandet sin tur, men veier på Vestlandet. Nå må Røldal, Haukeli og Bakka – Solheim komme på plass.

Terje Halleland

Stortingsrepresentant FrP