Støtteordningane kan vere alt frå foreldrepengar, barnetrygd, studielån, bustøtte og sosialhjelp til arbeidsavklaringspengar, uføretrygd og dagpengar med meir. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Støtteordningane kan vere alt frå foreldrepengar, barnetrygd, studielån, bustøtte og sosialhjelp til arbeidsavklaringspengar, uføretrygd og dagpengar med meir. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Fleire fattige familiar får mange stønader

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!