TEKST FRÅ 2020.    Kyrkjeverje Inghart Lasse Tveit framføre ei låst kyrkjedør. Denne blir nok ikkje opna for gudsteneste dei første tre vekene. Det blir ingen andre kyrkjedører i Vindafjord heller. 
Foto: Grethe Hopland R
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Vegskilting i Skjold