Det blei mykje diskutering under søndagens debatt. F.v næringsministar Jan Christan Vestre, Owe I. Waltherzøe (INP) og Morten Helland (Krf).
Det blei mykje diskutering under søndagens debatt. F.v næringsministar Jan Christan Vestre, Owe I. Waltherzøe (INP) og Morten Helland (Krf).

Debatten vekte følelsar