Rundt 50 personar møtte fram då NVE hadde synfaring til Strypeheia i Etne onsdag. Nå utfordrar Forum for jord og sjøkabel toppolitakar til å bli med opp på fjellet og sjå kva det handlar om.
Foto: Grethe Hopland Ravn
Rundt 50 personar møtte fram då NVE hadde synfaring til Strypeheia i Etne juni i fjor. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Ope brev til næringsminister Jan Christian Vestre

Etne Venstre arbeidar for at ny 420kV-overføring Blåfalli – Gismarvik må utførast via sjø- og jordkabel-løysing til Tysvær. Det er nå veldig stor motstand mot nye 420kV-høgspentlinjer/monstermaster gjennom Etne, og også gjennom Kvinnherad og Rosendal.

På Etnemarknaden denne veka er temaet «Næring og energi i det grøne skiftet». Det ser ikkje ut som debatten der vil ta heilt inn over seg tema kring korleis ein skal transportera grøn elektrisk kraft gjennom natur. Korleis det går ut over folks helse og nærmiljø, og den generelle gleda av urørt natur, samt utfordringar for lokal fauna.

Her har Etne Venstre nokre spørsmål til Næringsminister Jan Christian Vestre: I Hurdalsplattformen står det blant anna: «Regjeringen vil sørge for at beslutninger om utbygging av kraft og sammensetningen av den norske kraftmiksen forblir norske, nasjonale beslutninger.»

a) Ref. Statnett: Siden april 2023 har Statnetts entreprenør, Dalekovod fra Kroatia (Home Dalekovod d.d.), arbeidd med bygging av fundamentar og montering av nye master for ny 420kV linje mellom Aurland og Sogndal. Arbeidet vil fortsette gjennom sommeren og høsten 2023. Korleis vil Næringsministeren bidra med at bygging av nye 420kV overføringer i sentralnettet blir for det meste utført av norske firma og arbeidsplasser, noe som i stor grad kan gjøres ved sjø- og jordkabel løysninger i Sentralnettet? Dette temaet er også diskutert i Hurdalsplattformen.

b) Nå planlegg Statnett to nye 420kV høgspentlinjer frå Sauda til Norsk Hydro på Karmøy. Desse er også planlagt av Statnett over Etnefjella. Både Sauda og Norsk Hydro ligg nær sjø, og desse overføringane kan også gjøres via sjøkabelløysning. Korleis vil næringsministeren her sørge for at slike prosjekt kan gjøres via sjøkabel, som vil skapa mange norske arbeidsplasser for norske entreprenørar og for norsk maritim næring?

c) I slike saker om nye 420kV linjer i Norge gjennom naturområder i Norge så bør disse bli tatt opp til behandling på Stortinget. Hvordan kan næringsministeren bidra med å få kvar av desse sakene til behandling på Stortinget for å skape fleire norske arbeidsplassar?

Johan Strømsvold

Ordførarkandidat for Etne Venstre