Ordførerkandidater for Høgre på Haugalandet, f.v.: Leif Arne Marhaug, Karmøy, Lene Ognøy Foss, Bok, Nils Konrad Bua, Haugesund, Monika Lindanger, Tysvær, og Modolf Haraldseid, Vindafjord.
FOTO: PRIVAT
Ordførerkandidater for Høgre på Haugalandet, f.v.: Leif Arne Marhaug, Karmøy, Lene Ognøy Foss, Bok, Nils Konrad Bua, Haugesund, Monika Lindanger, Tysvær, og Modolf Haraldseid, Vindafjord. FOTO: PRIVAT

Regionens fremtid på spill – vi trenger avgjørelsen om Blåfalli-Gismarvik nå!

Blåfalli-Gismarvik, selve nøkkelen til videre utvikling og vekst på Haugalandet, venter fremdeles på konsesjon fra Olje- og energidepartementet. Etter to år i NVE ble saken sendt, med positiv innstilling til olje- og energiminister Terje Aasland. Et halvt år senere er det ikke tatt noen beslutning. La oss håpe det hverken er beslutningsvegring eller valgkampstrategi.

Haugaland Næringspark er et strålende eksempel på regionalt samarbeid. Det er sjelden vare at fem kommuner går sammen om en så betydningsfull næringspolitisk satsing, og videre beundringsverdig at satsingen har hatt tverrpolitiske støtte i eierkommunene siden initiativet gikk i gang. Med 20 års planlegging og utvikling er dette prosjektet en selvstendig grunn til optimisme når det gjelder vekst for vår region. Vi har allerede svaret på hvordan vi kan tiltrekke oss unge, talentfulle mennesker til Haugalandet – nemlig gjennom nye og bærekraftige arbeidsplasser.

En av godene ved Haugaland Næringspark er at den vil komme hele regionen til gode. Arbeidstakere og deres familier kan velge og vrake i gode og varierte bomiljøer på Haugalandet. Industri og næringsliv vil styrkes og enklere tiltrekke seg morgendagens kompetente arbeidstakere.

Likevel er det én nøkkelkomponent som gjenstår, nemlig strømforsyningen. Den mye omtalte Blåfalli-Gismarvik-kraftlinjen er helt nødvendig for videre utvikling og vekst.  Allerede etablert industri trenger også strøm til sine grønne prosjekter for omstilling og klimakutt. For etableringer i næringsparken er denne strømlinjen direkte utslagsgivende. Vi kan ikke tillate oss å vente lenger. Hver uke som går uten en avgjørelse fra regjeringen, øker risikoen for at vi mister flere arbeidsplasser. Høyre har gjort det vi kan, fra opposisjon, for å påskynde prosessen. Senest denne uken stilte Sveinung Stensland et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren for å sette søkelyset på denne viktige saken.

Nå er tiden for lengst kommet for at ordførerne i eierkommunene, som alle tilhører et regjeringsparti, kjenner sin besøkelsestid og setter foten ned. Saken har blitt grundig utredet og vurdert siden 2017, både under utarbeidelse av søknaden til Statnett og i NVE før det i februar i år ble sendt en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet som har siste ord i saken.

Terje Aasland velger da å sende saken ut på nok en ny høringsrunde, med frist midt på sommeren som fører til ytterligere forsinkelser for beslutningstaking. Denne saken er såpass viktig for vår region at vi ikke kan akseptere at den blir «spart» som en valgkampsak, eller enda verre utsatt i det uendelige grunnet beslutningsvegring.

Haugaland Næringspark er et eksempel på det beste vi kan oppnå når vi jobber sammen mot felles mål. Her må alle kluter til, fra alle partier og nivåer. La oss alle «trykke på våre knapper» for å få denne kritiske infrastrukturen på plass, snarest! Vi kan ikke vente lenger – Haugalandets fremtid står på spill.

Høyre-ordførkandidater på Haugalandet:

Leif Arne Marhaug, Karmøy

Lene Ognøy Foss, Bokn

Nils Konrad Bua, Haugesund

Monika Lindanger, Tysvær

Modolf Haraldseid, Vindafjord