Rannveig Obrestad i 10-kjappe.
Rannveig Obrestad vaks opp på Voll i Klepp kommune, men farsslekta kom frå Obrestad ved havet på Jæren. Morsslekta kom frå Vats, med ei grein til Ilsvåg. Foto: Vindafjord kommune

Familie i fokus både privat og på jobb