I den store HMS-undersøkinga som Stiftinga Norsk Mat gjennomførte i 2022, var eit viktig funn at kvinnelege bønder hadde ein større risiko for ulykke på eige gardsbruk, samanlikna med mannlege kollegaer. Foto: Kari Hamre / NPK
I den store HMS-undersøkinga som Stiftinga Norsk Mat gjennomførte i 2022, var eit viktig funn at kvinnelege bønder hadde ein større risiko for ulykke på eige gardsbruk, samanlikna med mannlege kollegaer. Foto: Kari Hamre / NPK

Kvinnelege bønder har større sannsyn for å hamne i arbeidsulykker

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!