Slik vil truleg dei nye leilegheitene på kaien i Etne sjå ut frå sjøsida når dei står klar.
Illustrasjon: Holon
Slik vil truleg dei nye leilegheitene på kaien i Etne sjå ut frå sjøsida når dei står klar. Illustrasjon: Holon

Lang ventetid for nytt Etne-prosjekt