Den raude streken viser traseen fra Olalia-sida tenkt i terrenget.ILLUSTRASJON
Den raude streken viser traseen fra Olalia-sida tenkt i terrenget.ILLUSTRASJON

Bygging av veg og tursti mellom Rus og Olalia

Etne Venstre ved underteikna uttalte seg i Etne kommunestyre 31. oktober i år om søknad om bygging av turveg/tursti Rusveg mot Olalia. Vi ønsker ikke å ødelegge mer natur med å bygge flere grusveger i fjellområder i Etne. Det er det gjort for mye av allerede.

Vi er klar over at denne saken er en sak som har flere sider og viser stort engasjement hos mange. Innad i Etne Venstre har også diskusjonene vært mange. Vi har forstått det slik at hovedmålsetninge med denne søknaden fra turlagene og Ølen IL er at folk enkelt skal kunne ta turen mellom Rus parkering til Olaliavegen- og inn til Olalia turisthytte sommer og vinter, eller videre til Oppheim parkering m.v. Haugesund Turistforening er negativ til dette prosjektet. Det samme er Statsforvalteren i Rogaland og Vestland, og også Forum for natur og friluftsliv.

I denne søknaden er det egentlig tre forskjellige saker som er slått sammen til èn søknad. Det er tursti (1,5m bred) til Olaliavegen, turveg (3 meter bred og 700m til hytter, og tursti til Dagsturhytta. Disse sakene mener vi bør sendes inn og behandles som 3 søknader.

Når det gjelder tursti mellom Rus og Olaliavegen, kan Etne Venstre strekke seg noe. Her mener vi at man kan planere en 1,5 meter tursti, men kun ved å bruke eksisterende stedlige masser i områdene. Med andre ord: Man skal ikke kjøre inn tonnevis med stein, singel og veigrus for å lage turstien. Hvis det må lages en kulvert for å lage åpning for rennende vann kan man kjøre inn gråstein/stablestein og lage kulvert under planert tursti. Noe grus må kanskje brukes. Alt dette kan til slutt dekkes med et tynt lag mold som såes i. Etne Venstre mener at plastrør ikke bør brukes.

Med en slik løsning kan man om vinteren bruke en kraftig ATV eller snøscooter e.l. som har skispor-tilhenger påmontert. Brøytestikker på en side om vinteren kan vurderes. Da kan man gå på ski langs denne turstien Rus til Olalia. Om sommeren kan man gå på denne og de som sykler kan gjøre det.

Det er kommet mange gode kommentarer fra folk på Facebook. Etne Venstre mener det er svært viktig med åpen og saklig dialog i alle politiske saker. Det er nevnt fordeler for lokalt næringsliv og folkehelse, og ved å tilrettelegge for turløyper kan kommunen tiltrekke seg folk som er interessert i friluftsliv og natur, økt aktivitet og turisme, som igjen skaper mer arbeidsplasser. Det er nevnt aktiviteter som fotturer, sykling, løping, fugletitting og piknik, økt rekreasjon, kvalitetstid med familie og venner.

Det er ifølge Nasjonal reiselivsstrategi den urørte og majestetiske naturen turister reier for å se og oppleve. Her er Etne Venstre helt enig og vår anbefalte løsning vil dekke alle disse behovene og enda flere.

På mange steder ser man nå spor av kjøring med motorkjøretøy, som strengt tatt kanskje ikke er lovlig. Når man ser slike skader i naturen, gir ikke det grunnlag for å kalle naturen for «rørt natur».  Vi mener at slike skader må repareres, og man må regulere eller stanse slik motorisert kjøring. Man må ikke i Etne gå inn på en generell løsning som aksepteres av Etne Kommune at hvis det allerede er brukt eller skadet natur i fjellet så skal man akseptere dette, kalle det «rørt natur» og dermed godkjenne bygging av nye turveger/grusveger. Vi mener også at eksisterende godt synlige grusveger bør dekkes med et tynt lag mold eller stedelige masser. Da legger man til rette for at turstiene kan gro etter hvert. Dette er ikke noe problem for hverken turgåer, syklister, skigåere og andre.

Vi er glade for at våre Regjeringsparti AP/SP har signert Naturavtalen i Canada. De samme parti sitter i ledelsen i Etne kommune. I Naturavtalen står det blant annet at alle arealer skal forvaltes på en måte som sikrer naturen og at naturmangfold ikke går tapt. Minst 30 prosent av ødelagte og skadede naturområder skal være under restaurering.  Minst 30 prosent av alle områder skal bevares og beskyttes mot skadelig påvirkning fra menneskelig aktivitet. Dette gjelder alle naturtyper. Forhindre at mennesker utrydder arter, og la truede arter bygge seg opp igjen til livskraftige nivåer.

Vi håper på positiv respons i kommunale organ.

Johan Strømsvold (V)

Kommunestyrerepresentant

Debatt i Grannar

Har du ei meining om denne saka, eller om noko heilt anna. Send ditt lesarbrev til debatt@grannar.no