74/23 Fresh onsdag i gym.salen i Ølen.
Åge Sørhus, Liv Cecilie Imsland, Torunn Susort, Reidun Hegerland, Marianne Bakkedal, Anette Eriksen og Stina Halleland (oppe i ribbevegg), Serine Grønstad på golvet ved sida av Gerd Risanger i rullestol, Nina Haslemo, Wenche Indreland, Arnt Norvald Breivik, Trine Vik, Iben Kvigne, Bjørnar Gundersen, Lena Litlehamar og Sofie Landa. Ingrid Nesheim sit i blått framme til høgre. FOTO: NILS TOKHEIM

Frisk onsdag med Iben