Forskarar ved UiT Noregs arktiske universitet åtvarar hamstereigarar mot å gravleggje eller kaste døde hamster, då dei kanskje berre er i dvale. Foto: Fredrik Markussen / UiT Noregs arktiske universitet
Forskarar ved UiT Noregs arktiske universitet åtvarar hamstereigarar mot å gravleggje eller kaste døde hamster, då dei kanskje berre er i dvale. Foto: Fredrik Markussen / UiT Noregs arktiske universitet

Ikkje gravlegg hamsteren din – det er ikkje sikkert han er død