Sandvik Service Solutions
Per Inge Sandvik med styringsdelen av linjeboringsutstyret som er den nyaste nisja han satsar innan. FOTO: NILS TOKHEIM

Stiller der det er trøbbel