Den atlantiske laksen er òg med på lista og er plassert i kategorien «nær truga». Globalt har bestanden gått ned med 23 prosent mellom 2006 og 2020. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Den atlantiske laksen er òg med på lista og er plassert i kategorien «nær truga». Globalt har bestanden gått ned med 23 prosent mellom 2006 og 2020. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Ein firedel av ferskvassfiskane risikerer å døy ut