Kulturskulen i Vindafjord er no dokumentert i ei bok som Jan A. Husebø har redigert.
Jan A. Husebø har gjort hovudjobben med å skriva og setja saman boka, men har hatt gode bidrag frå tilsette som til dømes Anne Kristine Andersen. FOTO: NILS TOKHEIM Bilde 1 av 4

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Femti år i stive permar