Alle raude dagar som kan hamne på ein kvardag, hamnar på ein kvardag i 2024. Dermed blir det mange moglegheiter for langhelgar for ferieglade nordmenn.
Alle raude dagar som kan hamne på ein kvardag, hamnar på ein kvardag i 2024. Dermed blir det mange moglegheiter for langhelgar for ferieglade nordmenn.

Ingen heilagdagar på «feil» vekedag i 2024