Svein Arne Åsheim på Karl Johans gate i Oslo. Akkurat i dag har han fri og har lagt politiskiltet sitt heima. Når han ikkje har fri, er blikket eit anna. Då ser han med skarpt blikk på menneska som er rundt, og han analyserer konstant situasjonsbilde. Svein Arne Åsheim er nemleg operativ leiar for livvakttenesta i PST, som passar på både statsminister og statsrådar i Noreg.
Svein Arne Åsheim på Karl Johans gate i Oslo. Akkurat i dag har han fri og har lagt politiskiltet sitt heima. Når han ikkje har fri, er blikket eit anna. Då ser han med skarpt blikk på menneska som er rundt, og han analyserer konstant situasjonsbilde. Svein Arne Åsheim er nemleg operativ leiar for livvakttenesta i PST, som passar på både statsminister og statsrådar i Noreg. FOTO: Grethe Hopland Ravn

Med livet som innsats for statsrådane