Anna Klette Steinsland (Vindafjordlista) vil ikkje at Vindafjord berre skal tilpasse seg prognosane for befolkningsutvikling, men heller prøve å bli  ein kommune som vinn kampen om unge tilflyttarar. Foto: Svein-Erik Larsen
Anna Klette Steinsland (Vindafjordlista) håpar å få flyktningar til heile kommunen. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Saknar visjonar og framtidstru