Skatteetaten meiner at private hushald med solcellepanel på taket må skattast som næringsdrivande viss dei får overskotsstraum som blir selt tilbake til kraftnettet. Det vekkjer reaksjonar både hos NHO, politikarar og solcellebransjen. Foto: Frank May / NTB / NPK
Skatteetaten meiner at private hushald med solcellepanel på taket må skattast som næringsdrivande viss dei får overskotsstraum som blir selt tilbake til kraftnettet. Det vekkjer reaksjonar både hos NHO, politikarar og solcellebransjen. Foto: Frank May / NTB / NPK

Skatteetaten vil skattleggje solcellepanel