Spørsmål til tiendeklassingar ved Enge skule i samband med artikkel om yrke og utdanning.
Mathias Kaland FOTO: Nils Tokheim

10 frå Etne om studievalet