Refusjonsordninga dekte kostnadar knytt til rydding av 428 tonn avfall i 2023. Foto: Max Emanuelson
Refusjonsordninga dekte kostnadar knytt til rydding av 428 tonn avfall i 2023. Foto: Max Emanuelson

Avfallsselskap og frivillige får dekt utgifter til rydding av marint boss