Søppelrydding langs Etnevassdraget med midlar frå Handelens Miljøfond.
Nils Hoftun (t.v.) og Jos Homan med HMS-messig korrekt kledning for arbeid langs den strie elva.
Nils Hoftun (t.v.) og Jos Homan frå Havforskningsinstituttet under ryddearbeidet i Etnevassdraget. Nå er resultata klare. Arkivfoto: Nils Tokheim FOTO: Nils Tokheim

Har fjerna store mengder boss frå Etnevassdraget