På grunn av auka etterspurnad er heilmjølka no tilbake som eit alternativ for norske skuleelevar. Foto: Emilie Holtet / NTB / NPK
På grunn av auka etterspurnad er heilmjølka no tilbake som eit alternativ for norske skuleelevar. Foto: Emilie Holtet / NTB / NPK

Heilmjølka er tilbake i skulen etter 17 år