Bjoa kyrkje har stort behov for oppgradering og vedlikehald. Planen var å gjennomføra renovering og maling i sommar, men grunna budsjett-krøll må truleg heile arbeidet venta eitt år. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Slik såg Bjoa kyrkje ut sommaren 2019. No er bordkledninga byta ut, og kyrkja er klar for å feira sin 125-årsdag - eit lite kvartal forseinka. Fredag blir det kyrkjekonsert her, og det er talentfulle folk med røter frå Bjoa som skal vera med å bidra. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Inngår samarbeid for å sikra ordentleg reparasjon av kyrkjer