Folk trur dei får mindre å rutte med i 2022
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Noregs Bank held styringsrenta uendra på 4,5 prosent