Nytt Frakkagjerd-kryss på teiknebrettet
Slik ser plankartet for prosjektet «E134 Frakkagjerdkrysset» ut per dato. Det er viktig å merke seg at det ikkje er gjort vedtak. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Plan for utbetring av rundkøyringa på Frakkagjerd