Mangelen på norskprodusert kumjølk har ført til at Tine må importere mjølkepulver for å dekkje etterspurnaden. Tysdag skal selskapet møte landbruksminister Geir Pollestad (Sp) for å diskutere situasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK
Mangelen på norskprodusert kumjølk har ført til at Tine må importere mjølkepulver for å dekkje etterspurnaden. Tysdag skal selskapet møte landbruksminister Geir Pollestad (Sp) for å diskutere situasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Rekordlite mjølk to år på rad